Wielicka 38, Warszawa

Centrum Medyczne DERMIQ to zespół współpracujących ze sobą dermatologów klinicystów, specjalizujących się w szeroko pojętej dermatologii ogólnej i estetycznej oraz dermatochirurgii.

 • header1.jpg
 • header2.jpg
 • header3.jpg

Definicje

 1. Administrator Serwisu – Centrum Medyczne DERMIQ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Meander 10/19, 02-791 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000424660, NIP 9512357253, REGON 146174215.
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.dermiq.pl służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie Wideokonsultacji online oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
 3. Wideokonsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Wideokonsultacji Online.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

 

Korzystanie z Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. Korzystanie z Wideokonsultacji online możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki oraz aplikację Zoom (bezpłatny komunikator internetowy).
 5. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Wideokonsultacje online

 1. Skorzystanie z Wideokonsultacji online wymaga:
  1. akceptacji Regulaminu Wideokonsultacji online,
  2. rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Wideokonsultacji online za pomocą formularza rejestracji dostępnego w Serwisie,
  3. dokonania płatności w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Serwis.
 2. Wystawione w ramach Wideokonsultacji online e-recepty lub zaświadczenia (w formie .pdf) są wysyłane na adres email, podany przy rezerwacji.
 3. W przypadku, gdy skorzystanie z Wideokonsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Wideokonsultacji online.
 4. Odwołanie Wideokonsultacji online następuje:
  1. poprzez kliknięcie linku “Odwołaj Wideokonsultację” znajdującego się w otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji lub
  2. poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji na adres recepcja(at)dermiq.pl 
 5. W przypadku odwołania Wideokonsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie 3, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy lub konto PayPal, z którego została dokonana płatność za Wideokonsultację, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Wideokonsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Wideokonsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie 3, opłata za Wideokonsultację nie zostanie zwrócona.

 

Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Wideokonsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy składać e-mailem na adres recepcja(at)dermiq.pl 
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie.
 4. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.dermiq.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Akceptujemy karty kredytowe  
Konsultacja dermatologiczna/Wideokonsultacja online 170 zł
Konsultacja dermatologiczna dzieci do 15 lat 190 zł
Konsultacja dermatologiczna doc. B. Młynarczyk-Bonikowska, doc. A. Rakowska i dr J. Sicińska 250 zł
Konsultacja trichologiczna dr hab. n. med. A. Rakowska 300 zł
Konsultacja wenerologiczna 190 zł
BADANIA DERMATOLOGICZNE  
Pobranie materiału i badanie paznokci/skóry w kierunku grzybicy 250 zł
Biopsja skóry (pobranie wycinka) i badanie histopatologiczne 250 zł
Biopsja skóry (pobranie wycinka) wymagająca założenia szwu chirurgicznego i badanie histopatologiczne 320 zł
Biopsja paznokcia (pobranie wycinka) i badanie histopatologiczne 400 zł
Biopsja skóry i badanie immunopatologiczne 320 zł
Badanie dermoskopem ręcznym + konsultacja 250 zł
Wideodermoskopia (badanie znamion z komputerowym zapisem danych, profilaktyka czerniaka)  
– 1 zmiana skórna 250 zł
– 2-10 zmian skórnych 350 zł
– 11-30 zmian skórnych 450 zł
– 31-50 zmian skórnych 550 zł
Trichoskopia 290 zł
Trichogram 200 zł
Alergiczne testy skórne 300 zł
ZABIEGI DERMATOLOGICZNE  
Usunięcie zmiany skórnej (zabieg, badanie histopatologiczne, ewentualne wizyty kontrolne i zdjęcie szwów) 550-750 zł
Zaopatrzenie rany klejem tkankowym 120 zł
Chirurgia aparatu paznokciowego 750 zł
Elektrokoagulacja (np. włókniaków miękkich, brodawek łojotokowych)  
– 1-5 zmian skórnych 250 zł
– 6-10 zmian skórnych 350 zł
– 11-20 zmian skórnych 450 zł
Laseroterapia – laser CO2  
Usuwanie zmian skórnych – pojedyncza zmiana 250 zł
– 2-5 zmian skórnych (w zależności od rodzaju, wielkości i lokalizacji zmian) 400-600 zł
– 6-10 zmian skórnych (w zależności od rodzaju, wielkości i lokalizacji zmian) 600-800 zł
Laseroterapia frakcyjna laser CO2 – (odmładzanie, redukcja zmarszczek)  
– policzki 1 500 zł
– cała twarz 2 500 zł
– dekolt 1 500 zł
– szyja 1 500 zł
– dekolt i szyja 2 500 zł
– dekolt i twarz 3 500 zł
Łyżeczkowanie zmian skórnych - pojedyncza zmiana  250 zł
– 2-5 zmian skórnych 300 zł
– 6-10 zmian skórnych 350 zł
– 11-20 zmian skórnych 450 zł
Krioterapia (mrożenie) m.in. brodawek, "kurzajek" – pojedyncza zmiana 200 zł
– 2-5 zmian skórnych (w zależności od rodzaju, wielkości i lokalizacji zmian) 300 zł
– 6-10 zmian skórnych (w zależności od rodzaju, wielkości i lokalizacji zmian) 400 zł
Peelingi lekarskie (złuszczanie i rewitalizacja skóry)  
– pirogronowy (jedna okolica np. twarz lub dekolt) 250 zł
– glikolowy (jedna okolica np. twarz lub dekolt) 250 zł
– migdałowy (jedna okolica np. twarz lub dekolt) 250 zł
– Cosmelan – usuwanie przebarwień skóry (w cenie Cosmelan 2 podtrzymujący efekt, do użycia w domu) 1 900 zł
Usuwanie zmarszczek mimicznych z użyciem toksyny botulinowej (Azzalure)  
– okolic oczu “kurze łapki” 800 zł
– bruzdy między brwiami 800 zł
– czoło – zmarszczki poziome 800 zł
– dwie okolice twarzy 1 400 zł
– trzy okolice twarzy 1 900 zł
Leczenie nadpotliwości z użyciem toksyny botulinowej 1900-2400 zł
Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym (Restylane) od 900 zł
Powiększanie i modelowanie kształtu ust (Restylane, Restylane Lipp) od 900 zł
Ostrzykiwanie keloidów/blizn przerosłych 200-300 zł
Zamykanie naczyń krwionośnych laserem KTP  
– nos 280 zł
– policzki 450 zł
– pojedyncze naczynia (również na nogach) od 180 zł
Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym od 750 zł
Zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego 1200 zł
Depilacja laserem aleksandrytowym (ceny promocyjne pierwszego zabiegu)  
– górna warga 125 zł 250 zł
– broda / baki 125 zł 250 zł
– szyja / policzki 200 zł 400 zł
– okolica między brwiami 50 zł 100 zł
– uszy 50 zł 100 zł
– pachy 200 zł 400 zł
– kark 200 zł 400 zł
– brzuch 200 zł 400 zł
– tors 300 zł 600 zł
– plecy damskie 150 zł 300 zł
– plecy męskie 350 zł 700 zł
– okolice brodawek 125 zł 250 zł
– bikini 200 zł 400 zł
– bikini pełne 250 zł 500 zł
– bikini brazylijskie 300 zł 600 zł
– bikini męskie 350 zł 700 zł
– pośladki 200 zł 400 zł
– linia biała 200 zł 400 zł
– kolana 150 zł 300 zł
– łydki 250 zł 500 zł
– uda 250 zł 500 zł
– całe nogi (łydki + kolana + uda) 550 zł 1 100 zł
– palce u stóp 50 zł 100 zł
– ramiona 200 zł 400 zł
– przedramiona 200 zł 400 zł
– krem znieczulający (opcja) 100 zł

Poza normalnym funkcjonowaniem kliniki, w związku COVID-19, dla pacjentów, którzy nie mogą do nas przyjechać, uruchomiliśmy dodatkowo wideokonsultacje ONLINE.  UMÓW SIĘ NA WIDEOKONSULTACJĘ ONLINE >>>

Nasi specjaliści dermatolodzy mają wieloletnie doświadczenie kliniczne z pracy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i są uznanymi autorytetami medycznymi. 

W Centrum Medycznym DERMIQ kompleksowo leczymy i poprawiamy wygląd skóry, włosów i paznokci naszych Pacjentów. Zajmujemy się dermatologią ogólną, estetyczną i dermatochirurgią.

Nowoczesny sprzęt będący na wyposażeniu Centrum pozwala lekarzom dermatologom prowadzić precyzyjną diagnostykę oraz przeprowadzać zabiegi z użyciem optymalnie dobranych dla Pacjenta procedur.

W DERMIQ każdy dermatolog lubi dzieci i traktuje je ze szczególną troską i uwagą.

Wybierz termin poniżej

Rejestracja telefoniczna:

888 20 88 20

od 8:00 do 20:00

wideokonsultacje online >>>

Lasery frakcyjne stanowią najnowsze osiągnięcie techniki laserowej stosowanej w leczeniu dermatologicznym. Laser emituje energię, która oddziałuje na...

Więcej...

Depilacja laserowa jest najnowocześniejszym sposobem usuwania owłosienia. Istnieje kilka typów laserów przeznaczonych do depilacji. W Centrum Medycznym...

Więcej...

Dermatologia ogólna

Dermatologia ogólna

Diagnozowanie i leczenie chorób skóry, błon śluzowych, paznokci i włosów...

Więcej...

Dermatologia estetyczna

Dermatologia estetyczna

Usuwanie zmarszczek, zamykanie naczynek, odmładzanie skóry, modelowanie ust...

Więcej...

Dermatochirurgia

Dermatochirurgia

Usuwanie chorobowych zmian skórnych łagodnych i złośliwych...

Więcej...